Novel T4: Watak Sampingan

Novel yang saya kaji dalam tingkatan 4 ialah Leftenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip bin Talib. Watak sampingan novel ini ialah Pak Saidi. Watak ini menunjukkan beberapa perwatakan yang menarik. Antara perwatakan yang ditunjukkan oleh watak Pak Saidi ialah beliau seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, beliau masih menoreh getah di kebun getahnya. Pak Saidi memikul … Continue reading Novel T4: Watak Sampingan

Advertisements

Punca-punca Pencemaran Sungai

Sungai sangat penting dalan kehidupan manusia. Sungai merupaja laluan terpenting dalam pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Sungai juga merupakan sumber air dan sumber protein manusia. Namun, sungai negara kita kian tercemar. Pencemaran sungai ini diibaratkan sebagai duri dalam daging kepada masyarakat dan negara. Terdapat beberapa punca yang mengakibatkan pencemaran sungai. Antara … Continue reading Punca-punca Pencemaran Sungai

Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia (建设国家和马来西亚民族)

   4.1 Malayan Union 4.1.1 Sebab-sebab Pengenalan MU (马来亚联邦) untuk menghapuskan negara dan bangsa Melayu (SPM 2009 #29) memberi persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk kerajaan sendiria自己国家 melicinkan pentadbiran menjimatkan kos - 当其时的马来亚现有三个unit pentadbiran: - NNS: Pulai Pinang, Melaka, Singapura - NNMB: Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang - NNMTB: Perlis, Kedah, Johor, Terengganu, Kelantan - 太多的 … Continue reading Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia (建设国家和马来西亚民族)

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.

Sekolah atau alma mater merupakan tempat kita belajar. Oleh sebab itu, tempat kita menimba ilmu ini mestilah selalu berada dalam keadaan yang selamat dan kondusif. Hal ini penting agar sekolah dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikukum. Sebenarnya, terdapat pelbagai langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat. … Continue reading Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat.

Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa sesebuah kerajaan muncul kerana adanya raja Tanggungjawab raja: memberi perlindungan politik kepada rakyat menjamin keselamatan rakyat 因此,人民为了要报答raja, 就必须mengakui kekuasaan raja kesetiaan raja menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja raja的势力以人民的忠诚度而定 自从西方统治者前来统治, konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional berubah. 到后来negeri不再代表kawasan, 而是一个州 British memperkenalkan Malayan Union, tetapi ditentang 后来又换个Persekutuan Tanah Melayu, … Continue reading Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British 2.1.1 Sebab-sebab Penentangan (DEPAKS) x6 1. Dasar Penaklukan British (英国统治政策) Tujuan: mengukuhkan kedudukan politik Kawasan jajahan penjajah terikat dengan perintah dan peraturan penjajah Contoh:Penguasaan British terhadap Melaka menyebabkan Naning menjadi tanah jajahan British dan penduduk terpaksa membayar ufti (献品) 2. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Banyak perjanjian telah ditandatangani antara British dengan pemimpin … Continue reading Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)