Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa sesebuah kerajaan muncul kerana adanya raja Tanggungjawab raja: memberi perlindungan politik kepada rakyat menjamin keselamatan rakyat 因此,人民为了要报答raja, 就必须mengakui kekuasaan raja kesetiaan raja menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja raja的势力以人民的忠诚度而定 自从西方统治者前来统治, konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional berubah. 到后来negeri不再代表kawasan, 而是一个州 British memperkenalkan Malayan Union, tetapi ditentang 后来又换个Persekutuan Tanah Melayu, … Continue reading Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Advertisements

Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British 2.1.1 Sebab-sebab Penentangan (DEPAKS) x6 1. Dasar Penaklukan British (英国统治政策) Tujuan: mengukuhkan kedudukan politik Kawasan jajahan penjajah terikat dengan perintah dan peraturan penjajah Contoh:Penguasaan British terhadap Melaka menyebabkan Naning menjadi tanah jajahan British dan penduduk terpaksa membayar ufti (献品) 2. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Banyak perjanjian telah ditandatangani antara British dengan pemimpin … Continue reading Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran.

Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia banyak ergantung kepada sumber-sumber semulajadi di muka bumi ini. Namun, alam sekitar di negara kita semakin tercemar. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara boleh dilakukan menjaga kebersihan tersayang kita. Antara usaha untuk menjaga kebersihan kawasan … Continue reading Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran.

Nilai-nilai Murni Komsas

Berikut merupakan nilai-nilai murni yang diterima oleh Lembaga Peperiksaan dan nilai-nilai murni yang tidak diterima. Guna bahan yang guru anda berikan. Nilai-nilai yang diterima: Nilai bertanggungjawab atau keprihatinan Nilai prihatin atau keprihatinan Nilai berkasih sayang atau kasih sayang Nilai hormat menghormati Nilai kejujuran Nilai kerajinan, ketukanan, kegigihan Nilai kerjasama atau bekerjasama Nilai ketaatan Nilai pengorbanan … Continue reading Nilai-nilai Murni Komsas

Usaha-usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik

Setiap pelajar ingin mendapat keputusan yang cemerlang. Hal ini demikian kerana keputusan yang cemerlang dapat menjamin keselesaan hidup pada masa depan. Tanpa pencapaian akademik yang baik, masa depan seseorang diibaratkan seperti telur di hujung tanjuk. Oleh itu, pelajar-pelajar digalakkan mengisi masa lapang dengan baik untuk meningkatkan prestasi akademik sendiri sebelum nasi menjadi bubur. Terdapat beberapa … Continue reading Usaha-usaha untuk meningkatkan pencapaian akademik