Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia (建设国家和马来西亚民族)

   4.1 Malayan Union 4.1.1 Sebab-sebab Pengenalan MU (马来亚联邦) untuk menghapuskan negara dan bangsa Melayu (SPM 2009 #29) memberi persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk kerajaan sendiria自己国家 melicinkan pentadbiran menjimatkan kos - 当其时的马来亚现有三个unit pentadbiran: - NNS: Pulai Pinang, Melaka, Singapura - NNMB: Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang - NNMTB: Perlis, Kedah, Johor, Terengganu, Kelantan - 太多的 … Continue reading Bab 4: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia (建设国家和马来西亚民族)

Advertisements

Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa sesebuah kerajaan muncul kerana adanya raja Tanggungjawab raja: memberi perlindungan politik kepada rakyat menjamin keselamatan rakyat 因此,人民为了要报答raja, 就必须mengakui kekuasaan raja kesetiaan raja menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja raja的势力以人民的忠诚度而定 自从西方统治者前来统治, konsep kerajaan dan negeri masyarakat Melayu tradisional berubah. 到后来negeri不再代表kawasan, 而是一个州 British memperkenalkan Malayan Union, tetapi ditentang 后来又换个Persekutuan Tanah Melayu, … Continue reading Tingkatan 5 – Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa (建设国家和种族的觉醒)

Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British 2.1.1 Sebab-sebab Penentangan (DEPAKS) x6 1. Dasar Penaklukan British (英国统治政策) Tujuan: mengukuhkan kedudukan politik Kawasan jajahan penjajah terikat dengan perintah dan peraturan penjajah Contoh:Penguasaan British terhadap Melaka menyebabkan Naning menjadi tanah jajahan British dan penduduk terpaksa membayar ufti (献品) 2. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Banyak perjanjian telah ditandatangani antara British dengan pemimpin … Continue reading Bab 2: Nasionalisme di M’sia sehingga Perang Dunia Kedua (直到第二次世界大战的马来西亚爱国主义)